1. وب سایت استاد حورایی (روانشاس) http://www.hooraei.com

3. محمد پیام بهرام‌پور، مدیر باشگاه سخنرانی و فن بیان برج میلاد  http://bahrampoor.com