خانم زهرا اشرفی(نوه امام خمینی):

علت علاقه عمیق حضرت امام به همسرشان فداکاری خانم بود. همیشه می گفتند: «خانم، بی نظیر است» ایشان ۱۵ روز در آب و هوای گرم نجف مشکلات را تحمل کرده و همه جا همراه امام بودند. در حالی که در خانواده ی پدری شان در رفاه به سر می بردند و دختر خانم ۱۵ ساله ای بیش نبودند که به خانه امام وارد شدند مثل اینکه در آن موقع قم را دوست نداشتند، ولی هرگز این مسئله را نزد امام اظهار نکرده بودند. امام همیشه در پاسخ ما که می پرسیدیم: (( چه کنیم که شوهرانمان به ما این همه علاقمند باشند؟)) ایشان می گفتند: (( اگر شما هم این قدر فداکاری کنید، همسرانتان تا آخر همین قدر به شما علاقه خواهند داشت.

منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی، جلد ۱ ص ۷۴-۷۵