🚀 هنگامی که ناسا برنامه فرستادن فضانورد به فضا را آغاز کرد با مشکل کوچکی مواجه شد. آن‌ها دریافتند که خودکارهای موجود در فضا بدون جاذبه کار نمی‌کنند.

💠 در واقع جوهر خودکار به سمت پایین جریان نمی یابد و روی سطح کاغذ نمی‌ریزد. برای حل این مشکل آنها شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب کردند.

✏️ تحقیقات بیش از یک دهه طول کشید، 12 میلیون دلار صرف شد و در نهایت آنها خودکاری طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه می‌نوشت.

📝 روس‌ها راه‌حل ساده‌تری داشتند؛ آنها از مداد استفاده کردند.