پایگاه اطلاع رسانی دفاتر مراجع تقلید:

آیت الله خامنه ای

www.leader.ir

آیت الله مکارم شیرازی

www.makarem.ir

آیت الله نوری همدانی

www.noorihamedani.com

آیت الله سیستانی 

www.sistani.org 

 آیت الله وحید خراسانی

wahidkhorasani.com

 آیت الله زنجانی

www.zanjani.ir

آیت الله علوی گرگانی

www.gorgani.ir

آیت الله سبحانی

www.tohid.ir